สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 7 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 Tel & Fax : 02-5322211

 

บรรยากาศภายในห้องสมุด

 

 

 

 

 

รายชื่อหนังสือในห้องสมุด

 

หนังสือใหม่

 

 

 

สถิติการใช้ห้องสมุด

 

 แหล่งข้อมูล

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร   

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ

 

มุมการศึกษา

SCHOOLNET THAILAND
คลังความรู้บนเว็บไซต์ [Digital Library] รวมสาระการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สคูลไทยแลนด
เนื้อหาสาระ สำหรับโรงเรียนและนักเรียน
มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
เงินทองของมีค่า
e-Learning เงินทองของมีค่า ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนช่วงชั้นที่ 1 - 4
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ "^o^'' ...นางสาวภาวินี  เกตุมอญ  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น...Tel.02-532-2211   e-mail   pavine28@yahoo.co.th